KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

Pływalnie WKS Śląsk

ul. Racławicka 62 we Wrocławiu

dot. ostatnich wyników poboru wody

    Basen pływacki 50 m:

  • woda spełnia wymagania w zakresie mikrobiologii oraz parametrów fizykochemicznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z zastrzeżeniem wskaźnika potencjału Redox, którego wynik jest nieznacznie poniżej normy. Potencjał Redox nieznacznie poniżej normy jest neutralny dla osób korzystających z pływalni.

    Basen pływacki 25 m:

  • woda spełnia wymagania w zakresie mikrobiologii oraz parametrów fizykochemicznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z zastrzeżeniem wskaźnika potencjału Redox, którego wynik jest nieznacznie poniżej normy. Potencjał Redox nieznacznie poniżej normy jest neutralny dla osób korzystających z pływalni.

    Brodzik:

  • woda spełnia wymagania w zakresie mikrobiologii oraz parametrów fizykochemicznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z zastrzeżeniem wskaźnika potencjału Redox, którego wynik jest nieznacznie poniżej normy. Potencjał Redox nieznacznie poniżej normy jest neutralny dla osób korzystających z pływalni.