Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/szymonkujat/wksplywanie.pl/public_html/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Regulamin obowiązujący na terenie pływalni WKS "ŚLĄSK"

 1. Pływalnia czynna jest:
  • od poniedziałku do piątku, w godz. 6:15 - 22:15, ostatnie wejście do wody 21:15;
  • sobota w godz. 7:00 - 19:00, ostatnie wejście do wody 18:15
  • niedziela w godz. 8:00 - 19:00, ostatnie wejście do wody 18:15
 2. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, awaria lub zagrożenie).
 3. Na terenie pływalni mają prawo przebywać:
  1. osoby wchodzące w skład grup szkoleniowych wg szczegółowego rozkładu godzin treningowych pod nadzorem trenerów i instruktorów,
  2. osoby posiadające bilet jednorazowego wstępu w godzinach dla publiczności,
  3. osoby posiadające karnety wstępu,
  4. dzieci od 4 do 7 lat pod opieką osoby pełnoletniej.
 4. Prawa i obowiązki przebywających na terenie pływalni:
  1. korzystający z pływalni mają prawo wstępu na teren szatni na 10 min. przed wyznaczoną godziną treningu lub innych zajęć i obowiązek opuszczenia terenu pływalni w ciągu 20 minut od zakończenia zajęć,
  2. bezwzględne jest zdanie obuwia i ewentualnie kurtki w szatni głównej, gdzie zostanie wydany kluczyk do szafki znajdującej się w drugiej części szatni,
  3. wejście na teren szatni z szafkami oraz pływalni dozwolone jest wyłącznie w obuwiu zmiennym,
  4. przed wejściem do wody (basenu) należy dokładnie umyć się pod prysznicami,
  5. pod prysznice jak i na teren pływalni nie wolno wnosić opakowań szklanych, nie wolno spożywać posiłków (w tym żucia gumy),
  6. korzystając z pływalni winien posiadać strój kąpielowy i czepek,
  7. za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu w szatni głównej Zarząd klubu nie odpowiada.
 5. W czasie pobytu na pływalni nie wolno:
  1. biegać i hałasować oraz zanieczyszczać terenu pływalni i pozostałych pomieszczeń,
  2. skakać do wody z poboczy basenu,
  3. naciągać i siadać na linach torowych.
 6. Trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za:
  1. porządek i bezpieczeństwo osób i grup im podległych,
  2. odebranie grup od nauczycieli i odprowadzenie po zajęciach do nauczycieli.
 7. Wszystkich obowiązuje szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz właściwe korzystanie ze sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie pływalni.
 8. Sprzęt ratowniczy można używać jedynie w razie wypadku:
  1. apteczka pierwszej pomocy znajduje się u ratownika,
  2. nad bezpieczeństwem pływających i sprzętu czuwa ratownik stale przebywający na terenie pływalni w stroju sportowym z emblematem WOPR lub napisem RATOWNIK.
 9. Ilość osób jednocześnie korzystających z pływalni:
  • pływalnia 50m - 60 osób,
  • pływalnia 25m - 30 osób,
  • brodzik - 15 osób.
 10. Wszystkich przebywających na terenie pływalni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się postanowieniom niniejszego regulaminu i zarządzeniom obsługi, a szczególnie ratownika basenowego.
 11. Na pływalnie nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 12. Wykroczenia przeciwko regulaminowi będą pociągały za sobą sankcje, aż do odmówienia korzystania z pływalni - bez zwrotu za bilet.
 13. Książka skarg i zażaleń znajduje się u kierownika obiektu.